Ekonomi

Ekonomi                  

Den som står som lagfaren äger den 1/6 innevarande år betalar vägavgift.

Vägavgiften ska vara betald senast 31 Oktober.