Välkommen

Välkommen till Mörtsjöos-Lervik-Gäddhults Vägsamfällighet

Här hittar ni all relevant information om vår viktigaste tillgång - Grusvägen.