Väghållning

Vägföreningen strävar alltid efter att vägen ska vara i bästa möjliga skick. Arbete sker kontinuerligt för att säkerhetställa bästa möjliga framkommlighet och underlag.


Tyvärr så är en grusväg känslig för is och kyla och därmed så kommer vägen alltid vid specifika tillfällen på året vara i sämre kondition.

Vi ber er alla att ha överseende med detta.

Väghållningen sköts av Thomas Sköldebring och han ansvarar för underhåll, snöröjning och halkbekämpning.

Dessa uppgifter utförs så snart det är praktiskt möjligt men det kan beroende på omständigheter ta en del tid innan arbetet kan påbörjas.

Vid anmärkning eller önskningar var vänlig att kontakta någon i styrelsen.

Vid akut behov kan Thomas nås på 0301-32415, 070-8181457.

Notera dock att Thomas inte ansvarar för bärgning av fastkörda bilar.

Akuta ärenden anses vara träd på vägen eller om vägen blivit bortspolad samt övriga tillfällen då vägen är blockerad.

Väghållning                   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------