Stadgar

Här återfinns flera utgåvor av föreningens Stadgar:

(klicka på de olika årgångarna för separat websida)

Om du inte kan visa filerna saknar du troligen program som kan läsa pdf-format. Ladda hem Adobe Reader och installera det i datorn.