Till slut så är det på sin plats med en påminnelse om att 75% av villainbrotten sker på dagtid, dvs mellan kl. 09.00 och 14.00…

/Grannsamverkansgruppen

-------------------------------------------------------------------------------------------

Områdesansvariga:

Omr

Kontaktpers.


1

Jonsson

Tommy

0301-407 57

0702-461 954

0300-566 527

2

Töppner

Martin

0301-410 16

0709-151 593


3

Jensen

Kathrine


0735-099980


4

Zabel

Birgit

0301-324 77

0706-032 477

0705-855 045

5

Brage

Annika

0301-410 03

0706-500 340


6

Zetterberg

Astrid


0703-018 990


7

Nilsson

P-O

0301-407 53