Grannsamverkan

Grannsamverkansgruppen  har även planerat att köpa in en märkningsutrustning med  tillhörande dekaler att sätta på dörrar och fönster och denna kommer att lånas ut till medlemmar i grannsamverkan.

Sedan 2002 har grannsamverkan varit aktiv i vårt område som sträcker sig efter hela grusvägen från 156:an till utfarten vid Lindomevägen, inklusive förgreningar vid tex Vikaliden och Egypten.

Att den bildades berodde till stor del på att en fastighet längsmed vår grusväg blev länsad på allt av värde, tom toaborsten stal de…

Birgit Zabel och Birgitta Berndtsson tog initiativ till ett stormöte i Hällingsjö skola där bla polisen medverkade. Därefter bildades vår grupp med kontaktombud och vi har varsitt ansvarsområde med följande uppgifter:

- Ansvara för en uppdaterad kontaktlista med aktuella telefonnummer och mailadresser för respektive fastighet. Då finns möjlighet att snabbt få ut information till många samtidigt.

- Vara informerad om vilka som är bortresta.

- Hålla sig informerad om ovanliga händelser i området.

För att ovanstående skall fungera gäller att alla informerar sitt kontaktombud när de är bortresta eller skall ha hem hantverkare, samt meddelar aktuella telefonnummer och mailadresser.

Om detta fungerar så kan de som upptäcker främmande bilar och människor kontakta ombudet för att få reda på om grannarna ev är bortresta.

Till slut så är det på sin plats med en påminnelse om att 75% av villainbrotten sker på dagtid, dvs mellan kl. 09.00 och 14.00…

/Grannsamverkansgruppen

-------------------------------------------------------------------------------------------

Områdesansvariga:

Omr

Kontaktpers.


1

Jonsson

Tommy

0301-407 57

0702-461 954

0300-566 527

2

Töppner

Martin

0301-410 16

0709-151 593


3

Jensen

Kathrine


0735-099980


4

Zabel

Birgit

0301-324 77

0706-032 477

0705-855 045

5

Brage

Annika

0301-410 03

0706-500 340


6

Zetterberg

Astrid


0703-018 990


7

Nilsson

P-O

0301-407 53