Info

Allmän information till medlemmar i Mörtsjöos – Lervik – Gäddhults vägsamfällighet

  • Hastighetsbegränsningen för vägen är 70 km/h, de 50-skyltar vägföreningen satt upp är en rekomenderad högsta hastighet. Vägföreningen har inte tillåtelse att sätta up 50-skyltar med begränsad hastighet eftersom vägen då förlorar sina statliga bidrag.
  • Tänk på att dämpa farten på de ställen där vägen passerar gårdsplaner.
  • Visa hänsyn vid möte, detta är speciellt viktigt vid vinterväglag.
  • Det ligger på var och ens ansvar att leda undan vatten från sin egen framfartsväg, så att detta inte rinner ut på vägen.
  • Fastighetsägare skall hålla rent vägtrumma på sin framfartsväg