Ekonomi

Vägavgiften ska vara betald senast 31 Oktober.

Den som står som lagfaren äger den 1/6 innevarande år betalar vägavgift.

Vissa fastigheter har rätt att göra avdrag för sin del av den moms som vägföreningen betalar.

För att kunna göra detta behöver man ett intyg från vägföreningen som visar vad fastighetens andel av momsen har varit under det gångna verksamhetsåret

Ett sådant intyg får man genom att maila kassören via info@grusvagen.se